Empresa

Gràcies a la col·laboració de tots els nostres clients, proveïdors i treballadors, complim cada dia amb el nostre compromís. Considerem que l'esforç ha valgut la pena, ja que hem pogut assolir els nostres objectius. Considerem que el resultat aconseguit i el projecte original són prou satisfactoris tot i les dificultats inherents a les actuals circumstàncies.

La nostre filosofia d’oferir una bona qualitat, servei i preu, juntament amb la nostre voluntat de ser flexibles, àgils i adaptables, ens ha ajudat molt a l’hora d’adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients.

Durant els nostres primers anys vam centrar molts esforços a ampliar estructura i mitjans; avui en dia, degut a les difícils circumstàncies del mercat, ens veiem obligats a reinventar-nos per poder continuar amb la nostre tasca. Aquest procés ha requerit molts esforços a diferents nivells, però hem intentat mantenir els nostres objectius inicials a fi i efecte que els nostres clients no notessin canvis en la nostre manera de treballar per servir-los.

Actualment hem volgut donar una important rellevància a l’actualització constant de la nostre pàgina web, per permetre als nostres clients estar al dia de les novetats del mercat en matèria de nous productes.

En general, considerem el balanç de tots aquest anys de manera positiva i esperem poder continuar comptant amb la seva col·laboració i la seva confiança com fins ara.